CFtpConnection::Rename

bool Rename (lpctstr pstrExisting, lpctstr pstrNew );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

pstrExisting

Yeniden adlandırılması için dosyayı geçerli adını içeren bir dize işaretçisi.

pstrNew

Dosyanın yeni adı içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bağlı sunucuda belirtilen dosyayı yeniden adlandırmak için bu üye işlev çağrısı.

PstrExisting ve pstrNew parametreleri ya da kısmen nitelikli bir DosyaAdı geçerli dizinine göreli veya tam olabilir. Bir ters eğik çizgi (\) veya eğik çizgi (/), ya da adı dizin ayracı olarak kullanılabilir. Onlar kullanılmadan önce yeniden dizin adı ayırıcıları uygun karakterlere çevirir.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index