CFtpConnection::RemoveDirectory

bool RemoveDirectory (lpctstr pstrDirName );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

pstrDirName

Kaldırılacak dizini içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Belirtilen dizinle bağlantılı sunucudan kaldırmak için bu üye işlev çağrısı.

Sunucunun geçerli çalışma dizini belirlemek için GetCurrentDirectory kullanın. Uzaktaki sistem kök dizinine bağlı olduğu düşünmeyin.

PstrDirName parametresi geçerli dizine göre kısmen veya tamamen nitelenmiş bir dosya olabilir. Bir ters eğik çizgi (\) veya eğik çizgi (/), ya da adı dizin ayracı olarak kullanılabilir. Onlar kullanılmadan önce RemoveDirectory dizin adı ayırıcıları uygun karakterlere çevirir.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index