CFtpConnection::Remove

bool kaldırmak (lpctstr pstrFileName );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

pstrFileName

Çıkarmak için dosya adını içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Belirtilen dosya bağlantılı sunucudan silmek için bu üye işlevini çağırın.

PstrFileName parametre veya tam geçerli dizine göre kısmen nitelikli bir dosya olabilir. Bir ters eğik çizgi (\) veya eğik çizgi (/), ya da adı dizin ayracı olarak kullanılabilir. Onlar kullanılmadan önce Kaldır işlevi dizin adı ayırıcıları uygun karakterlere çevirir.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index