CFtpConnection::GetCurrentDirectory

bool GetCurrentDirectory (CString&strDirName) const;

bool GetCurrentDirectory (lptstr pstrDirName, lpdword lpdwLen ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Win32 işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

strDirName

Dizinin adını alacak dize başvurusu.

pstrDirName

Dizinin adını alacak dize işaretçisi.

lpdwLen

Aşağıdaki bilgileri içeren bir dword işaretçisi:

Giriş PstrDirName tarafından başvurulan arabellek boyutu.
Getirisi PstrDirNameiçin depolanan karakter sayısı. Sonra lpdwLen uygulama dizesini almak için ayırmak gerekir bayt sayısını içeren üye işlev başarısız olursa ve ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER döndürülür.

Açıklamalar

Geçerli dizinin adını almak için bu üye işlevini çağırın. Dizin adı yerine bir url olarak almak için GetCurrentDirectoryAsURL arayın.

Parametreleri pstrDirName ya da strDirName tam veya göreli olarak geçerli dizin ya da kısmen nitelenmiş dosya adları olabilir. Bir ters eğik çizgi (\) veya eğik çizgi (/), ya da adı dizin ayracı olarak kullanılabilir. Onlar kullanılmadan önce GetCurrentDirectory dizin adı ayırıcıları uygun karakterlere çevirir.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpConnection::GetCurrentDirectoryAsURL, CInternetConnection

Index