CFtpConnection::CreateDirectory

bool CreateDirectory (lpctstr pstrDirName );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, Windows işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

pstrDirName

Oluşturulacak dizinin adını içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bağlı sunucuda bir dizin oluşturmak için bu üye işlev çağrısı.

GetCurrentDirectory , bu sunucuyla bağlantı geçerli çalışma dizinini belirlemek için kullanın. Uzaktaki sistem kök dizinine bağlı olduğu düşünmeyin.

PstrDirName parametresi olabilir bir kısmi veya tam dosya adı göreli olarak geçerli dizin. Bir ters eğik çizgi (\) veya eğik çizgi (/), ya da adı dizin ayracı olarak kullanılabilir. Onlar kullanılmadan önce CreateDirectory dizin adı ayırıcıları uygun karakterlere çevirir.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection

Index