CFtpConnection::Close

virtual void Close);

Açıklamalar

Sunucuya bağlantıyı kapatmak için bu üye işlevini çağırın. Bağlantı CFtpConnection nesnenin bir yıkıcısı kapatılır, ancak bağlantının açıkça bir tanılama iletisini önlemek için yakın olmalıdır.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpFileFind, CGopherConnection, CHttpConnection, CInternetConnection

Index