CFtpConnection::CFtpConnection

CFtpConnection);

Açıklamalar

Bu üye işlevi, bir CFtpConnection nesnesi oluşturmak için çağrılır. Sen asla doğrudan bir CFtpConnection nesnesi oluşturun. Bunun yerine, CFptConnection nesnesini yaratan CInternetSession::GetFtpConnection, çağrı.

CFtpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::GetFtpConnection, CFtpFileFind, CGopherConnection, CHttpConnection, CInternetConnection

Index