CFrameWnd::ShowOwnedWindows

void ShowOwnedWindows (bool bBilgi Göster );

Parametreleri

bBilgi Göster

Sahipli windows gösterilebilir veya gizlenebilir için kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Açıklamalar

Bu üye ilevini CFrameWnd nesnesi olan tüm pencereleri gösterme.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index