CFrameWnd::ShowControlBar

void ShowControlBar (CControlBar * pBar, bool bBilgi Göster, bool bDelay );

Parametreleri

pBar

Gösterilebilir veya gizlenebilir için denetim çubuğunu işaretçi.

bBilgi Göster

Gerçekbelirtir, denetim çubuğunun gösterilmesini sağlamaktır. Yanlışbelirtirse denetim çubuğunun gizlenmiş olabilir olduğunu.

bDelay

Eğer gerçek, denetim çubuğunda gösterilen gecikme. Eğer yanlış, hemen çubuğu denetimi gösterme.

Açıklamalar

Denetim çubuğunu göstermek veya gizlemek için bu üye işlev çağrısı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index