CFrameWnd::SetMessageText

void SetMessageText ( lpctstr lpszText );

void SetMessageText ( UINT nID );

Parametreleri

lpszText

Durum çubuğunda yerleştirilmesi için dizeye işaret.

nID

Durum çubuğunda yerleştirilmesini dize kaynak kimliği dizesi.

Açıklamalar

0 Olan bir kimliği vardır durum çubuğunda bölmesinde bir dize yerleştirmek için bu işlevini çağırın. Bu genellikle en soldaki ve en uzun, durum çubuğunun bölmesidir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CStatusBar

Index