CFrameWnd::SetDockState

void SetDockSt&ate (const CDockStateamp;devlet );

Parametreleri

devlet

Saklı devlet çerçeve pencerenin Denetim çubuklara uygulamak.

Açıklamalar

Kare pencere Kumanda çubukları CDockState nesnesinde depolanan durum bilgileri uygulamak için bu üye işlevini çağırın. Kontrol çubukları önceki bir duruma geri yüklemek için CDockState::LoadState veya Serializesaklı devlet yük, sonra çerçeve pencerenin Denetim çubuklara uygulamak için SetDockState kullanın. Önceki durumu ile GetDockState CDockState nesnesinde depolanır

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::GetDockState, CDockState, CDockState::LoadState, CObject::Serialize

Index