CFrameWnd::SetActiveView

void SetActiveView ( CView * pViewNew, bool bNotify = gerçek );

Parametreleri

pViewNew

Bir CView nesne veya null işaretçi için hiçbir etkin görünümü belirtir.

bNotify

Görünüm etkinleştirme haberdar olup olmadığını belirtir. Eğer gerçek, OnActivateView yeni görünümü olarak adlandırılır; yanlış, o değilse.

Açıklamalar

Etkin görünüm ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Kullanıcı bir görünüme çerçeve penceresi içinde odağı değiştikçe çerçevesinde bu işlev otomatik olarak arayacak. Sen-ebilmek seslenmek açıkça belirtilen görünüme odağı değiştirmek için SetActiveView.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::GetActiveView, CView::OnActivateView, CFrameWnd::GetActiveDocument

Index