CFrameWnd::SaveBarState

void SaveBarState ( lpctstr lpszProfileName ) const;

Parametreleri

lpszProfileName

Başlatma dosyası bölümünde veya durum bilgilerinin depolandığı Windows kayıt defterinde bir anahtarı adı.

Açıklamalar

Çerçeve penceresi tarafından sahip olunan her denetim çubuğu hakkında bilgi depolamak için bu işlevini çağırın. Bu bilgiler, LoadBarStatekullanarak başlatma dosyasından okunabilir. Görünürlük, yatay/dikey hizalama, devlet ve denetim çubuğu konumunu rıhtım depolanan bilgileri içerir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFrameWnd::LoadBarState, CWinApp::SetRegistryKey, CWinApp::m_pszProfile&Name

Index