CFrameWnd::rectDefault

Açıklamalar

Pencerenin boyutunu ve konumunu seçmek izin için bir pencere oluştururken bu statik CRect parametre olarak geçirmek.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index