CFrameW&nd::RecalcLayoutnbsp;

sanal void RecalcLayout ( bool bNotify = gerçek );

Parametreleri

bNotify

Çerçeve penceresi etkin yerinde maddenin düzen değişikliği bildirimi alır olup olmadığını belirler. Eğer gerçek, madde bildirilir; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından standart kontrol çubukları açılıp toggled ya da çerçeve penceresi yeniden boyutlandırıldığında denir. Bu üye işlevi varsayılan uygulanması CWnd üye işlevini kontrol çubukları olarak pencerede Ana istemci (genellikle bir CView ya da MDICLIENT) çerçevesinde de yeniden konumlandırmak için RepositionBars çağırır.

Çerçeve penceresi düzenini değiştikten sonra görünümünü kontrol çubuklarının davranışını denetlemek ve bu üye işlevi geçersiz. Örneğin, Denetim çubuklarını açma veya kapatma ya da başka bir denetim çubuğu eklemek arama.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::RepositionBars

Index