CFrameWnd::OnSetPreviewMode

sanal void OnSetPreviewMode ( bool bPreview, CPrintPreviewState * pModeStuff );

Parametreleri

bPreview

Baskı Önizleme modunda uygulama yer olup olmadığını belirtir. Baskı Önizleme'de, Önizleme modunu iptal etmek için yanlış yere true olarak ayarlayın.

pModeStuff

CPrintPreviewState yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Uygulamanın ana çerçeve penceresi içine ve dışına Baskı Önizleme modunu ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

Varsayılan uygulama tüm standart araç çubuklarını devre dışı bırakır ve ana menü ve ana istemci penceresini gizler. Bu MDI çerçevesi windows geçici SDI çerçeve pencereleri kapatır.

Gizleme ve gösterme kontrol çubukları ve diğer çerçeve penceresi, baskı önizleme sırasında özelleştirmek için bu üye işlevi geçersiz. Gelen temel sınıf uygulaması içinde geçersiz kılınmış sürümünü arayın.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index