CFrameWnd::OnCreateClient

sanal bool OnCreateClient ( lpcreatestruct BWE, CCreateContext * pContext );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

bwe

İşaretçi bir Windows createstruct yapı.

pContext

. Bir CCreateContext yapısı için işaretçi

Açıklamalar

Çerçeve tarafından OnCreateyürütülmesi sırasında denir. Asla bu işlev çağrısı.

Bu işlevi varsayılan uygulanması, pContextiçinde verilen bilgilerden bir CView nesnesi oluşturur.

CCreateContext nesneyi geçirilen değerleri geçersiz kılmak için bu işlevi geçersiz kılabilir veya değiştirmek için çerçeve penceresi Ana istemci alanında yol denetimleri oluşturulur. CCreateContext üyeleri, kılabilirsiniz CCreateContext sınıfta anlatılan.

&Notnbsp;createstruct yapısı içinde geçirilen değerleri değiştirmeyin. Yalnızca bilgilendirme amaçlı bunlar. İlk pencere dikdörtgeni geçersiz kılmak isterseniz, örneğin, PreCreateWindow CWnd üye işlevi geçersiz.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index