CFrameWnd::OnContextHelp

afx_msg void OnContextHelp ( );

Açıklamalar

İçerik duyarlı yardım sağlamak için eklemeniz gerekir bir

On_command (ID_CONTEXT_HELP, OnContextHelp)

CFrameWnd sınıf ifadesine göster mesaj ve ayrıca Hızlandırıcı-tablo girdi, genellikle ÜSTKRKT + bu üye işlevini etkinleştirmek için F1, ekleme.

Uygulamanız bir ole kapsayıcı ise, OnContextHelp yardım moduna çerçeve window nesnesi içinde bulunan tüm yerinde öğeler koyar. OK, soru işareti ve kullanıcının imleci değişiklikleri daha sonra fare işaretçisini hareket ve iletişim kutusu, pencere, menü veya komut düğmesini seçmek için sol fare düğmesine basın. İmlecin altındaki nesnenin Yardım içeriği Windows işleviyle WinHelp bu üye işlevini çağırır.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWinApp::OnHelp, CWinApp::WinHelp

Index