CFrameWnd::NegotiateBorderSpace

virtual bool NegotiateBorderSpace (UINT nBorderCmd, lprect lpRectBorder );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nBorderCmd

Enum BorderCmd şu değerlerden birini içerir:

lpRectBorder

İşaretçiyi bir rect yapısı ya da sınır koordinatlarını belirtir CRect nesnesi.

Açıklamalar

Ole INPLACE etkinleştirme sırasında sınır boşluk çerçeve pencerede görüşmeye bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlev ole sınır Uzay anlaşması CFrameWnd uygulamasıdır.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IOleInPlaceUIWindow

Index