CFrameWnd::m_bAutoMenuEnable

Açıklamalar

Bu veri üyesi (varsayılan değer olan) etkinleştirildiğinde, kullanıcı bir menü çekiyorsa ON_UPDATE_COMMAND_UI ya da on_command işleyicileri olmayan menü öğeleri otomatik olarak devreden çıkarılacaktır.

Bir on_command işleyicisi ama ON_UPDATE_COMMAND_UI işleyici yok olan menü öğeleri otomatik olarak etkinleştirilir.

Bu veri üyesi olarak ayarlandığında, araç çubuğu düğmeleri etkinleştirilir aynı şekilde menü öğeleri otomatik olarak etkinleştirilir.

Bu veri üyesi, isteğe bağlı komut geçerli seçime göre uygulanmasını basitleştiren ve etkinleştirme ve menü öğeleri devre dışı bırakmak için ON_UPDATE_COMMAND_UI işleyiciler yazmak uygulama azaltır.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCmdUI, CCmdTarget

Index