CFrameWnd::LoadBarState

void LoadBarState ( lpctstr lpszProfileName );

Parametreleri

lpszProfileName

Başlatma dosyası bölümünde veya durum bilgilerinin depolandığı Windows kayıt defterinde bir anahtarı adı.

Açıklamalar

Çerçeve penceresi tarafından sahip olunan her denetim çubuğu ayarlarını geri yüklemek için bu işlevini çağırın. Bu bilgiler, SaveBarStatekullanarak başlatma dosyasına yazılır. Görünürlük, yatay/dikey yönlendirmesi, takma durumunu ve denetim çubuğu konumunu geri bilgi içerir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFrameWnd::SaveBarState, CWinApp::SetRegistryKey, CWinApp::m_pszProfile&Name

Index