CFrameWnd::IsTracking

Bool IsTracking () const;

Dönüş değeri

Sıfır bir bölme işlemi devam ediyorsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bölücü çubuğu penceresinde şu anda taşındığı ise belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index