CFrameWnd::InModalState

Bool InModalState () const;

Dönüş değeri

Evet ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bir çerçeve penceresi kalıcı veya geçici olup olmadığını denetlemek için bu üye işlev çağrısı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index