CFrameWnd::InitialUpdateFrame

void InitialUpdateFrame (CDocument * pDoc, bool bMakeVisible );

Parametreleri

pDoc

Çerçeve penceresi ilişkili olduğu belge işaret eder. null olabilir.

bMakeVisible

Gerçekgösterirse çerçeve görünür ve etkin olmak gerekir. Yanlış, hayır torunları görünür yapılır,.

Açıklamalar

IntitialUpdateFrame , yeni bir çerçeve oluşturmaile oluşturduktan sonra arayın. Bu onların OnInitialUpdate çağrı almayı bu çerçeve penceresi tüm görünümlere neden.

Yok, daha önce etkin bir görünüm çerçeve penceresi birincil görünümünü de etkin yapılır. Birincil görünümü, AFX_IDW_PANE_FIRSTbir alt kimlikli bir görünümdür. Son olarak, çerçeve penceresi bMakeVisible sıfırdan farklı ise görünür hale gelir. BMakeVisible 0 ise, geçerli odak ve çerçeve penceresi görünür devlet değişmeden kalır. Dosya Aç ve dosya yeni çerçeve'nın uygulaması kullanırken bu işlevi çağırmak gerekli değil.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CView::OnInitialUpdate, CFrameWnd::SetActiveView, CDocTemplate::Create&NewFrame

Index