CFrameWnd::GetMessageString

s&anal void GetMessageString ( UINT nID, CStringamp; rMessage ) const;

Parametreleri

nID

Kaynak kimliği istenen Iletinin.

rMessage

İleti yerleştirileceği CString nesnesine.

Açıklamalar

Komut kimliklerini özel dizelerini sağlamak için bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama sadece nID kaynak dosyasındaki belirtilen dize yükler. Durum çubuğundaki ileti dize güncelleştirilmesi gerektiğinde bu işlev çerçeve tarafından denir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::SetMessageText

Index