CFrameWnd::GetMessageBar

sanal CWnd * GetMessageBar);

Dönüş değeri

Durum çubuğu pencere işaretçisine.

Açıklamalar

Durum çubuğunda İşaretçi almak için bu üye işlev çağrısı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index