CFrameWnd::GetDockState

void GetDockSt&ate (CDockStateamp;devlet) const;

Parametreleri

devlet

Çerçeve pencerenin kontrol çubukları üzerine dönüş geçerli durumunu içeren.

Açıklamalar

CDockState bir nesneyi çerçeve pencerenin kontrol çubukları hakkında durum bilgileri depolamak için bu üye işlevini çağırın. Daha sonra CDockState::SaveState ya da Serializekullanarak depolama CDockState içeriğini yazabilirsiniz. Daha sonra kontrol çubukları önceki bir durumuna geri yüklemek isterseniz, CDockState::LoadState ya da Serializedevlet yük, sonra önceki durumu çerçeve pencerenin Denetim çubuklara uygulamak için SetDockState çağrı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::SetDockState, CDockState, CDockState::SaveState, CObject::Serialize

Index