CFrameWnd::GetControlBar

CControlBar * GetControlBar (UINT nID );

Dönüş değeri

Bir işaretçi Kimliğiyle ilişkili denetim çubuğu.

Parametreleri

nID

Denetim çubuğunda kimlik numarası.

Açıklamalar

Kimliği ile ilişkili denetim çubuğunun erişmek için GetControlBar çağrı Bu yüzen olduğunu ve bu nedenle şu anda alt pencere çerçevesinin değil bile GetControlBar denetim çubuğunun dönecektir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index