CFrameWnd::GetActiveFrame

sanal CFrameWnd * GetActiveFrame ( );

Dönüş değeri

Etkin MDI child penceresi için bir işaretçi. Uygulama bir SDI uygulamasıdır veya MDI çerçeve penceresi etkin belge varsa, örtülü Bu işaretçiyi döndürülür.

Açıklamalar

Birden çok belge arabirim (MDI) alt pencere bir MDI çerçevesi penceresinin etkin bir işaretçi edinmek için bu üye işlev çağrısı.

Hiçbir etkin MDI alt veya uygulamanın bir tek belge arabirimi (SDI) örtülü Bu işaretçiyi döndürülür.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::GetActiveView, CFrameWnd::GetActiveDocument, CMDIFrameWnd

Index