CFrameWnd::GetActiveDocument

sanal CDocument * GetActiveDocument ( );

Dönüş değeri

Geçerli CDocumentiçin bir işaretçi. Geçerli belge yok ise, null döndürür.

Açıklamalar

Geçerli etkin görünüme bağlı geçerli CDocument işaretçisi almak için bu üye işlev çağrısı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::GetActiveView

Index