CFrameWnd::FloatControlBar

CFrameWnd * FloatControlBar ( CControlBar * pBar, CPoint işaret, dword dwStyle = CBRS_ALIGN_TOP );

Dönüş değeri

Geçerli çerçeve penceresi işaretçisine.

Parametreleri

pBar

Puan çıkıp üzere denetim çubuğu.

gelin

Denetim çubuğunun sol üst köşesindeki yerleştirileceği konumu, ekran koordinatları,.

dwStyle

Yeni çerçeve penceresi içinde denetim çubuğunun yatay ya da dikey olarak hizalamak belirtir. Aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

Açıklamalar

Çerçeve penceresine sabitlenebilir değil için denetim çubuğunu neden bu işlevini çağırın. Program önceki yürütme ayarlarını geri yükleme zaman genellikle, bu uygulamanın başlangıcında yapılır.

Bu işlev kullanıcı Denetim çubuğunun üzerine yerleştirme için kullanılabilir olmayan bir konuma sürüklerken sol fare düğmesini serbest bırakarak bırak işlemi neden çerçeve tarafından denir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::DockControlBar

Index