CFrameWnd::EndModalState

endModalState);

Açıklamalar

Bir çerçeve penceresi modal için geçici değiştirmek için bu üye işlevini çağırın. Tüm windows BeginModalState tarafından devre dışı EndModalState sağlar.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index