CFrameWnd::EnableDocking

void EnableDocking ( dword dwDockStyle );

Parametreleri

dwDockStyle

Çerçeve penceresi hangi tarafını siteleri kontrol çubukları bağlantı olarak hizmet edebilir belirtir. Bir ya da birkaçını olabilir:

Açıklamalar

Dockable kontrol çubukları bir çerçeve penceresinde etkinleştirmek için bu işlevini çağırın. Varsayılan olarak, çerçeve penceresi aşağıdaki sırayla bir tarafına kontrol çubukları sabitlenebilir: üst, alt, sol, sağ.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CControlBar::EnableDocking, CFrameWnd::DockControlBar, CFrameWnd::FloatControlBar

Index