CFrameWnd::DockControlBar

void DockControlBar ( CControlBar * pBar, UINT nDockBarID = 0, lpcrect lpRect = boş );

Parametreleri

pBar

Noktalara sabitlenebilir için denetim çubuğu.

nDockBarID

Hangi tarafına rıhtım için göz önünde bulundurulacak çerçeve penceresi belirler. 0, Veya bir veya daha fazlasını olabilir:

lpRect

Ekran koordinatlarındaki nerede denetim çubuğunun hedef çerçeve penceresi nonclient alanında sabitlenmiş belirler.

Açıklamalar

Çerçeve penceresine sabitlenebilir için denetim çubuğunu neden olur. Denetim çubuğunun hem CControlBar::EnableDocking hem de CFrameWnd::EnableDockingçağrıları belirtilen kare pencere kenarlarında birine yerleştirilmiş. Seçilen yan nDockBarID tarafından belirlenir.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::FloatControlBar

Index