CFrameWnd::CreateView

CWnd * CreateView (CCreateContext * pContext, UINT nID AFX_IDW_PANE_FIRST =);

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CWnd nesnesi için işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

pContext

Görünümü ve belge türünü belirtir.

nID

Bir kimlik numarası.

Açıklamalar

Bir çerçeve içinde bir görünüm oluşturmak için CreateView arayın. CViewolmayan "hit" oluşturmak için bu üye işlevini kullanın-türetilmiş bir çerçeve içinde. CreateViewçağrıldıktan sonra el ile görünümü ayarlamak için etkin ve görünür olması için ayarlamanız gerekir; Bu görevleri CreateView tarafından otomatik olarak yapılmaz.

&Notnbsp;  mfc Gelişmiş kavram örnek toplama Windows 95'te doğru 3d sonuç almak için CreateView kullanır.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index