CFrameWnd::CFrameWnd

CFrameWnd ( );

Açıklamalar

Bir CFrameWnd nesnesi oluşturur, ama görünür çerçeve penceresi oluşturmaz. Görünür pencere oluşturmak için arama Oluştur.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::Create, CFrameWnd::LoadFrame

Index