CFrameWnd::BeginModalState

beginModalState);

Açıklamalar

Bir çerçeve penceresi kalıcı yapmak için bu üye işlev çağrısı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index