CFrameWnd::ActivateFrame

sanal void ActivateFrame ( int nCmdShow = -1 );

Parametreleri

nCmdShow

CWnd::ShowWindowiçin geçmek parametresi belirtir. Varsayılan olarak, çerçeve gösterildiği ve doğru şekilde geri.

Açıklamalar

Bu üye işlevini etkinleştirmek ve o kullanıcı için görünür ve kullanılabilir böylece çerçeve penceresi geri çağırın. Bu üye işlev genellikle bir dde, ole veya çerçeve penceresi veya içeriğini kullanıcıya göstermek diğer olayı gibi bir kullanıcı arayüzey olayından sonra adlandırılır.

Varsayılan Uygulama çerçevesi etkinleştirir ve z-sırası üstüne getiriyor ve, gerekirse, uygulamanın ana çerçeve penceresi için aynı adımları gerçekleştirir.

Çerçeve nasıl etkinleştirileceğini değiştirmek için bu üye işlevi geçersiz. Örneğin, MDI alt pencereleri maksimize için zorlayabilirsiniz. Uygun işlevleri ekleyin, sonra bir açık nCmdShow temel sınıf sürümüyle çağrı.

CFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index