CFormView::CFormView

CFormView ( lpctstr lpszTemplateName );

CFormView ( UINT nIDTemplate );

Parametreleri

lpszTemplateName

İletişim-şablon kaynak adı boşlukla sonlandırılmış dize içerir.

nIDTemplate

İletişim-şablon kaynak kimliği numarasını içerir.

Açıklamalar

CFormViewtüretilmiş bir türünde bir nesne oluşturduğunuzda, görüntüleme nesnesi oluşturmak ve görünümün dayandığı iletişim kaynağı tanımlamak için kurucularından birini çağırır. Sen-ebilmek tanımak kaynak adı (pass bağımsız değişkeni olarak bir dize Oluşturucusu) veya kimliğini (pass imzalanmamış bir tamsayı değişken olarak).

CWnd::Create kadar form görünümü penceresi ve alt denetimler oluşturulmaz. CWnd::Create göre çerçeve belge şablonu tarafından tahrik edilmektedir ve görünümü belge oluşturma işleminin bir parçası olarak adlandırılır.

&Notnbsp;  Senin türetilmiş sınıf gerekir , kendi kurucu sağlayın. Kurucuda kurucu, CFormView::CFormView, kaynak adını veya kimliğini önceki sınıfın genel görünümde gösterildiği gibi bir bağımsız değişken olarak çağırır.

CFormView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::Create

Index