CFontHolder

CFontHolder temel sınıf yok.

CFontHolder sınıfı, bir Windows yazı tipi nesnesi ve IFont arabirimi işlevselliği kapsülleyen stok Font özellik uygulamak için kullanılır.

Bu sınıf, özel yazı tipi özelliklerini kontrol uygulamak için kullanın. Gibi özellikleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ActiveX denetimleri: yazı tiplerini kullanarak bir ActiveX denetiminin Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afxctl.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CPropExchange

Index