CFontHolder::SetFont

void SetFont ( lpfont pNewFont );

Parametreleri

pNewFont

Yeni IFont arabirimi işaretçisi.

Açıklamalar

IFont arabirim CFontHolder nesne bağlanır ve herhangi bir varolan yazı bültenleri.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontHolder::ReleaseFont

Index