CFontHolder::Select

CFont * Seçin ( cdc * pDC, uzun cyLogical, uzun cyHimetric );

Dönüş değeri

Bırakmıştır yazı tipini bir işaretçi.

Parametreleri

pDC

İçine yazı tipi Seçili aygıt içeriği.

cyLogical

İçinde denetim çizilen dikdörtgen mantıksal birimler cinsinden yükseklik.

cyHimetric

MM_HIMETRIC birimleri, denetimin yüksekliği.

Açıklamalar

Belirtilen aygıt bağlamı senin denetimin yazı tipi seçmek için bu işlev çağrısı.

GetFontHandle cyLogical ve cyHimetric parametreleri bir tartışma için bkz.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index