CFontHolder::ReleaseFont

void ReleaseFont ( );

Açıklamalar

Bu işlev CFontHolder nesne onun IFont arayüzü keser.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontHolder::SetFont

Index