CFontHolder::m_pFont

Açıklamalar

CFontHolder nesnesinin IFont arayüzü için bir işaretçi.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontHolder::SetFont

Index