CFontHolder::InitializeFont

void InitializeFont ( const fontdesc far * pFontDesc = null, LPDISPATCH pFontDispAmbient = boş );

Parametreleri

pFontDesc

Bir yazı tipi açıklama yapısı için işaretçi ( fontdesc) yazı tipinin özellikleri belirtir.

pFontDispAmbient

Konteynerin ortam Font özelliğini gösteren işaretçi.

Açıklamalar

Bir CFontHolder nesnesi başlatır.

PFontDispAmbient nullise, CFontHolder nesne kapsayıcının ortam yazı özelliği tarafından kullanılan IFont arabirimi bir klonu bağlı olduğu.

PFontDispAmbient null, pFontDesc tarafından işaret yazı tipi açıklama ya da oluşturulan nesne yeni bir yazı tipi ise veya pFontDesc null, varsayılan açıklamasından ise.

Bir CFontHolder nesne oluşturma sonra bu işlev çağrısı.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontHolder::CFontHolder

Index