CFontHolder::GetFontDispatch

LPFONTDISP GetFontDispatch ( );

Dönüş değeri

CFontHolder nesnesinin IFontDisp arayüzü için bir işaretçi. Not GetFontDispatch çağıran işlev ile işiniz bittiğinde bu arabirim işaretçisi üzerinde IUnknown::Release çağırmanız gerekir.

Açıklamalar

Fontun dağıtma arabirimi işaretçisi almak için bu işlevini çağırın. InitializeFont , GetFontDispatch çağırmadan önce OpenLogFile.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontHolder::InitializeFont

Index