CFontHolder::GetDisplayString

bool GetDispl&ayString ( CStringamp; strValue );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan dize başarıyla alınır ise; Aksi halde 0.

Parametreleri

strValue

Görünen dizenin basılı tutmaktır CString referansı.

Açıklamalar

Bir kapsayıcının özellik tarayıcısında görüntülenen dize alır.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index