CFontHolder::CFontHolder

CFontHolder ( LPPROPERTYNOTIFYSINK pNotify );

Parametreleri

pNotify

Fontun IPropertyNotifySink arabirim işaretçisi.

Açıklamalar

Bir CFontHolder nesnesi oluşturur. Kullanmadan önce oluşturulan nesneyi başlatmak için InitializeFont çağırmanız gerekir.

CFontHolder genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFontHolder::InitializeFont

Index