CFontDialog sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_cf Bir CFontDialog nesne özelleştirmek için kullanılan bir yapı.

İnşaat

CFontDialog Bir CFontDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri

DoModal Seçim yapmak kullanıcı sağlar ve iletişim kutusunu görüntüler.
GetCurrentFont Seçili yazı tipinin adını alır.
GetFaceName Seçili font yüz ismini döndürür.
GetStyleName Seçili yazı tipi stili adını döndürür.
GetSize Seçili yazı tipi nokta boyutunu döndürür.
GetColor Seçili yazı tipi rengini döndürür.
GetWeight Seçili yazı tipi kalınlığını döndürür.
IsStrikeOut Yazı tipinin üstü çizili ile görüntülenip görüntülenmediğini belirler.
IsUnderline Yazı tipi altı çizili olup olmadığını belirler.
IsBold Yazı tipini kalın olup olmadığını belirler.
IsItalic Yazı tipini italik olup olmadığını belirler.

CFontDialog genel bakış Temel sınıf üyesi Hiyerarşi çizelgesi

Index