CFontDialog::m_cf

Açıklamalar

Üye iletişim nesnesi özelliklerini depolamak bir yapı. Bir CFontDialog nesne oluşturma sonra DoModal üye işlev çağrılmadan önce iletişim kutusunun çeşitli yönlerini değiştirmek için m_cf kullanabilirsiniz. Bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: choosefont Win32 sdk belgelerinde.

CFontDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index